Friday, October 24, 2008

KELEBIHAN MENGHAFAL & MEMPELAJARI AL-QURAN

HADIS 1 :
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( خيركم من تعلم القرءان وعلمه )) .. أخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي وأحمد وغيره

MAKSUDNYA : Daripada Saad bin 'Ubadah, daripada Abi Abd Rahman as-Sulami, daripada Uthman bin Affan ra, daripada Nabi SAW bersabda : "sebaik-baik kamu adalah sesiapa yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya"...diriwayatkan oleh Bukhary, Abu Daud, Tirmizi, Nasaie,Ahmad dan ramai lagi.

HURAIANNYA

Islam sangat menggalakkan mengajar al-Quran kepada umum . malah dijadikan urusan ni adalah sebaik-baik ibadah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah . maka jangan sesekali kita memandang remeh atau hina kepada usaha mulia ini .

Sebuah Hadis daripada Abu Hurairah ra. , bahawa Baginda Nabi SAW bersabda :[1]

"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لاينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل ءاثام من تبعه ، لاينقص ذلك من ءاثامهم شيئا"

Maksudnya : “Sesiapa yang menunjukkan ke jalan kebaikan , akan diberi kepadanya pahala sebanyakmana pahala orang yang melaksanakan kebaikan tersebut, tanpa kurang sedikit pun daripada pahala mereka semua itu. Seterusnya sesiapa yang menunjukkan ke jalan kesesatan , akan diberi kepadanya dosa, sebanyakmana dosa orang yang telah melaksanakan kesesatan tersebut, tanpa kurang sedikit pun daripada dosa-sosa mereka semua itu.”

Diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah Bin Nukman daripada Hammad bin Ibrahim berkata : “Dibentangkan amalan seseorang dan diletakkan di atas satu timbangan, ternyata ringannya . Seterusnya didatangkan pula sesuatu yang besar seolah-olah awan , maka diletakkan di atas satu timbangan yang lain, maka ternyata benda tersebut memberatkan timbangannya.. Maka dikatakan kepadanya: “Tahukah kamu apakah benda ini?” . Maka Dia menjawab : “Tidak tahu”. Maka diberitahu kepadanya: “Inilah kelebihan ilmu yang engkau mengajarkannya kepada orang lain.” [2]

Imam ath-Thauri mengeluarkan hukum daripada hadis (خيركم من تعلم القرءان وعلمه ) ; bahawa mengajar al-Quran al-Kareem mengatasi derjat kemuliaan daripada amalan-amalan lain . Ketika beliau ditanya tentang keutamaan, di antara jihad dan mengajar al-Quran . Maka beliau menjelaskan mengajar al-Quran adalah lebih utama. [3]

Justeru itu Salafus Soleh sangat menggalakkan umat mempelajari al-Quran dan mengajarkannya . Kerana inilah cara dan jalan orang yang telah mencapai kejayaan di kalangan mereka yang lebih terdahulu. Lebih daripada itu , orang yang memulakan jalan ini adalah Baginda Nabi SAW sendiri , dengan mempelajarinya daripada Jibril as dan mengajarkannya pula kepada para Sahabatnya.

Abdullah bin Umar bin Khattab ra berkata :

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرءان ، فإذا مر بسجود القرءان سجد وسجدنا معه "

Maksudnya : “Adalah Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kami al-Quran, maka apabila melalui ayat-ayat sajadah di dalam al-Quran , dia akan sujud dan kami turut sujud bersamanya” [4]

Kadang-kadang Baginda akan mewakilkan kepada mana-mana sahabatnya untuk mengajarkan al-Quran kepada orang lain .

Daripada ‘Ubadah bin Somit ra berkata :

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل ، فإذا قدم المهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرءان"

Maksudnya : sesekali Rasulullah SAW kesibukan , maka apabila datang kaum muhajirin kepada Baginda Rasulullah SAW , beliau akan membawa mereka kepada salah seorang di antara kami untuk mengajarkan al-Quran.” [5]

Daripada Abi Musa al-Asy’ariy :

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن ، فأمرهما أن يعلما الناس القرءان"

Maksudnya : “Bahawa Baginda Rasulullah SAW mengutuskan Mu’az dan Abu Musa ke Yaman , dan Baginda memerintah mereka berdua mengajarkan al-Quran kepada manusia.” [6]

Demikianlah setiap peringkat masa setelah zaman Nabi dan para Sahabatnya , tidak pernah sunyi daripada pekerjaan yang mulia ini , malah mereka berlumba-lumba mencari keredhaan Allah dengan mempelajari, menghafaz dan menyampaikannya kepada generasi demi generasi selepas mereka.

Di antara mereka yang sangat termasyhor dengan penglibatan al-Quran ialah Abu Abdur Rahman Abdullah bin Habib as-Sulami al-Kufi , ketika beliau meriwayatkan hadis (خيركم من تعلم القرءان وعلمه ) , beliau berkata : Inilah yang menyebabkan daku duduk di martabat ini [7].

Imam Ibnu Kathir berkata : “adalah Abu Abdur Rahman Abdullah bin Habib as-Sulami al-Kufi salah seorang Imam dan Syeikh di dalam Islam yang sentiasa gemar mengajarkan al-Quran . Malah beliau melaksanakan tugas mengajar manusia semenjak zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan ra hingga zaman Hajjaj Yusuf ath-Thaqafi. Mereka berkata : Jarak masa beliau mengajar al-Quran kepada masyarakat adalah selama 70 tahun” [8]

Dengan sebab kegigihan para ulama’ terdahulu hinggalah sekarang , mengajar al-Quran kepada generasi demi generasi hingga sampai ke zaman kita sekarang ini, selamat dan terhindar daripada sebarang penipuan dan penyelewengan dengan inayah daripada Allah Taala.[1] Riwayat Imam Muslim , Abu Daud , Tirmizi , Imam Ahmad dan Ibnu Majah

[2] Jaami’u Bayan al-Ilmi wa Fadlih jilid -1

[3] Fathul Baari Syarhu Sohihil Bukhary

[4] Riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad

[5] Musnad Imam Ahmad

[6] Musnad Imam Ahmad

[7] Sohih Imam Bukhary

[8] Fadhaiel alQuran – Imam Ibnu Kathir , tahqiq Abu Ishak al-Huwainiy

No comments: